Pályázat Európai Regionális Fejlesztési Alap

GINOP logó

Résfalépítési technológiához eszközbeszerzések a Bohn Mélyépítő Kft-nél

Vállalkozásunk 2020. évben a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című felhívására pályázatot nyújtott be, melynek keretében 47 216 254 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.

1990-ben alakult magyar tulajdonú családi cég, és 29 teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik. A cég a geotechnikai szakértés, a speciális mélyépítési statikai és technológiai tervezés, valamint a széles spektrumú kivitelezői tevékenység kiváló alkalmazása révén a magyar speciális mélyépítési piac élvonalába tartozó vállalattá nőtte ki magát, és méltó versenytársa a piacon szereplő tőkeerős, nagy, nemzetközi vállalatoknak. Az országban ezzel a technológiával kevés cég foglalkozik, mert a tervezési, és a kivitelezési feladatok rendkívül specifikusak, óriási felelősséggel járnak.

A fejlesztés célja:
Az alapozási vízzárás előkészítéséhez szükséges berendezések és mérőműszer beszerzése a Bohn Mélyépítő Kft-nél.

A fejlesztés eredménye:
A cég alkalmas lesz speciális területeken, nem szilárd helyzetű altalajon, valamint szűk munkaterületeken munkát végezni. A vállalkozás a beszerzése kerülő gépekkel, eszközökkel az alapkészítéshez kapcsolódó vízzárás előkészítő munkáit tudja „környezetbarát” módon elvégezni. A zagy, mint a folyamatok időnkénti kellemetlen mellékterméke mindenütt jelen van. Egyre inkább tért hódít a zagy új technológiával történő regenerálása a feldolgozás első fázisában kimaradt ásványi anyagok vagy fémek kinyerése érdekében. A keletkezett zagynak minél nagyobb arányát szét tudják választani tisztított vízzé, illetve „szárazanyagra”. A víz ezek után ismételt felhasználásra kerülhet vagy csapadékvízelvezető rendszerekbe kerülhet. A versenyképesség és kapacitásnövelő beruházással évi legalább 25 mFt többletárbevételt generál.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Kedvezményezett neve: BOHN Mélyépítő, Szakértő, Tervező, Kivitelező KFT.
A projekt címe: Résfalépítési technológiához eszközbeszerzések a Bohn Mélyépítő Kft-nél
A szerződött támogatás összege: 47 216 254 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 70 %
A projekt befejezési dátuma: 2020.12.07.
A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.8-20-2020-02197

A legújabb jet grouting technológiájú fúrógép beszerzése a BOHN Mélyépítő Kft-nél

Cégünk 2017. év áprilisában nyújtotta be pályázatát a GINOP-1.2.3-8.3.4-16 „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében” című felhívásra. A projekt összesen 21,459 millió Ft vissza nem térítendő, illetve 42,918 millió Ft visszatérítendő támogatásban részesült. A támogatás az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból került megítélésre.

A pályázó cég 1990-ben alakult magyar tulajdonú családi cég, 25 teljes lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozás. A Cég a geotechnikai szakértés, a speciális mélyépítési statikai és technológiai tervezés, valamint a széles spektrumú kivitelezői tevékenység kiváló alkalmazása révén az elmúlt több mint 25 éve a magyar speciális mélyépítési piac élvonalába tartozó vállalattá nőtte ki magát, mely méltó versenytársa a piacon szereplő tőkeerős, nagy, nemzetközi vállalatoknak.

A fejlesztés célja: A lakáspiac élénkülésével növekszik az igény a nagyvárosokban az ún. foghíjtelkeknél a megmaradó épület alapjának megerősítésre. Ennél az eljárásnál szükségszerű a még álló épületbe a berendezést bevinni. A fejlesztés során egy 75-125 cm szélességű speciális lánctalpas fúrógépet vásárlunk. A berendezés alkalmas lesz egyfázisú technológia mellett az úgynevezett vizes két fázissal történő injektálásra. Ezzel a gépészeti fejlesztéssel minimális többletenergia befektetés mellett lehetőségünk lesz a korábban egy fázisnál alkalmazott 80-120 cm-es oszlopátmérő mellett a kétfázisú technológiával 120-250 cm-es átmérőjű jet oszlopok készítésére. A nagyobb átmérőjű jet oszlopok segítségével az egyes projekteken csökkenthető a lefúrandó oszlopok mennyisége, ezáltal csökkenhet az elvégzendő feladatok mennyisége. A kétfázisú vizes technológia további előnye az egyfázisú eljárással szemben, hogy az oszlopkészítés során kevesebb fúrási zagy (meddő) keletkezik, melynek a munkaterületről történő elszállításáról és elhelyezéséről gondoskodni kell.

A fejlesztés hozzájárul a kisvállalkozás versenyképességének javításához, mert olyan speciális termelőeszközt szerez be, amellyel speciális piaci rést tud kielégíteni, magas hozzáadott értéktartalmat igénylő tevékenységgel. Kapacitásbővítő, magas technológiai igényt kielégítő a beruházás, mert évente kb. 10.000 méter jet-injektálással több munkát végezhet. A vállalkozás a tervek szerint éves szinten legalább 170 millió Ft-ot, 5 év alatt 1.150 mFt többlet-árbevételt realizál. A megtérülés hozzáadott értékből 2,96 év. A tervezett üzemi eredményszint 5 év átlagában 7,53%, az árbevételre vetítve.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Kedvezményezett neve: BOHN Mélyépítő, Szakértő, Tervező, Kivitelező Kft.
A projekt címe: A legújabb jet grouting technológiájú fúrógép beszerzés a BOHN Mélyépítő Kft-nél
A szerződött támogatás összege: 64.378.260 Ft
- vissza nem térítendő: 21.459.420 (30%)
- vissza térítendő: 42.918.840 (60%)
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.20.
A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-00856

Autópálya, út, híd, alagút építéshez kapcsolódó eszköz-beszerzés a BOHN Mélyépítő Kft-nél

Cégünk 2018. év szeptemberében nyújtotta be pályázatát a „A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” című felhívásra. A projekt összesen 24,55 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból került megítélésre.

A pályázó cég 1990-ben alakult magyar tulajdonú családi cég, 25 teljes lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozás. A Cég a geotechnikai szakértés, a speciális mélyépítési statikai és technológiai tervezés, valamint a széles spektrumú kivitelezői tevékenység kiváló alkalmazása révén az elmúlt több mint 25 éve a magyar speciális mélyépítési piac élvonalába tartozó vállalattá nőtte ki magát, mely méltó versenytársa a piacon szereplő tőkeerős, nagy, nemzetközi vállalatoknak.

A fejlesztés célja: Speciális, vízzárást biztosító résalapozáshoz kapcsolódó kiegészítő technikai eszközök beszerzése. Ennek keretében 600-800 mm széles 14-15 m hosszú Bachy palló és ahhoz kapcsolódó kifogó rendszer, ill. a bentonit zagy felfogására alkalmas konténerrendszer került beszerzésre.

A társaság a fejlesztés eredményeként alkalmas lesz akár 45 méter mély résalapozás, vízzáró betonozás elvégzésére. A vízzáró résfal építési képesség miatt a cég jelentős országos közúti, híd, vasúti hidak, illetve környezetvédelmi/szennyvíztelepi beruházások speciális mélyalapozását fogja végzi. Árbevétele éves szinten legalább 65 m Ft-tal növekszik 2020-tól, míg 2023-ban már 80 m Ft-tal. A többletárbevételre jutó üzemi eredményhányad meghaladja az 15%-ot, ami az építőipari átlag fölött van 8%-kal. A vállalkozás ilyen mélységű résfal készítéssel – 45 méter – az országban a 2. speciális mélyépítéssel rendelkező cég lesz.

A résalapozás is speciális mélyépítési technológia egyik legbonyolultabb eljárása, mert nyitott munkagödörben – max. 80 cm széles és 5 méter hosszú sávokban – történik a föld/altalaj kiemelése, amelynek helyére az oldalföld és a talajvíz/víz betörés ellen bentonit tartalmú szuszpenziót szivattyúznak, ami gél/kocsonyás állapotú, majd átmenetileg megszilárdul. A rés aljába betont injektálva a gél rezgésre újra folyékonnyá válik és leszivattyúzható és a konténerekbe tárolható többszöri felhasználási céllal. Évente kb. 2500-3500 m2 résfal építése történik meg, ahol a végleges, statikailag megfelelő betonszerkezet már vízzáró is lehet, és alkalmassá válik arra, hogy a belső oldalfalon a föld/altalaj kitermelhető legyen, alagút, autópályahíd, vasúti híd építési célterülettel. Évi 2500-3500 m2 résfal készítése, átlagosan 25-35 eFt/m2-es költségen. A cég árbevétele 65-80 m Ft-tal növekszik évente.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Kedvezményezett neve: BOHN Mélyépítő, Szakértő, Tervező, Kivitelező Kft.
A projekt címe: Autópálya, út, híd, alagút építéshez kapcsolódó eszközbeszerzés a BOHN Mélyépítő Kft-nél
A szerződött támogatás összege: 24 547 500 Ft
Támogatás intenzitása: 50%
A projekt befejezési dátuma: 2019.05.10.
A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.8-17-2018-03329