Miért Minket?

A hazai speciális mélyépítési szakma egyik piacvezető vállalkozásaként az elmúlt 30 éves működésünk során 65 milliárd forintot meghaladó értékben több, mint 2300 eredményesen lezárt munka alapozza meg Cégünk hírnevét.

Nincs lehetetlen

Mert komplex megoldásokkal, felkészült szakemberállománnyal, korszerű technológiákkal, valamint kiváló együttműködő partnereinkkel, a tervezéstől a megvalósításig bármely speciális mélyépítési feladatot sikeresen végrehajtunk.

Ezek vagyunk

Magyar munkaerő, magyar szaktudás, magyar tulajdon. Komplex megoldások, szakmaiság, korszerű műszaki háttér. Rugalmasság, együttműködés, eredményesség. Van súlyunk, piaci részesedésünk évről-évre 17-20%.

A speciális városi mélyépítés minden feladatára van megoldásunk, legyen az alapozás, munkagödör megtámasztás, épületen belüli utólagos pinceszint kialakítása, talajvízszint süllyesztés.

A rendelkezésünkre álló géppark nagysága lehetővé teszi, hogy vállalásainkban a kivitelezési feladatok mérete nem jelent korlátot.


Életképek


Mélyépítés, Párizsi udvar
Résfalazás
Résfalazási technológia
Jet grouting alapmegerősítés
Cölöpözési mélyépítő technológiák
Cölöpözés, speciális mélyépítés
Cölöp építés
Corvin, Jet grouting kivitelezés mélyépítéssel
Speciális Mélyépítés

Kiemelt munkáink


Parisi Udvar az alapsíkmélyítési és alapmegerősítési munkái, beton alaptestek jetfúrógéppel történő átfúrása.

Biztos alapokon újabb 100 évig

Egy kultikus budapesti épület alapsíkmélyítési- és alapmegerősítési munkái jet grouting-technológiával

A Market Építő Zrt. cégünket, a BOHN Mélyépítő Kft.-t bízta meg a Párisi Udvarnak – ennek a Budapest szívében álló, történelmi jelentőségű épületnek – az alapsíkmélyítési és alapmegerősítési munkáival. A munkálatok elvégzése az épület funkcióváltásával együtt járó alapozási rendszerre jutó többletterhek és pincepadló-süllyesztés miatt vált szükségessé. Az építőipari kivitelezést szerető és lelkiismeretesen dolgozó embereket egy új munka, egy új feladat mindig kihívással, izgatottsággal, felújítandó épületek esetében pedig még egy kis csodálattal, a régi időkre tekintettel alázattal is tölti el. Ez számunkra különösen igaz volt a Párisi Udvar esetében, hiszen az épület minden budapesti számára ismert, különös jelentőségű történelmi épület. A patinás, de folyamatosan romló állapotú épület passzázsában megfordulva korábban még láthattuk a „boldog békeidők” esztétikáját szép lassan elpusztulni és ezzel párhuzamosan az épületet elnéptelenedni. Fenti előzmények birtokában cégünknek különösen fontossá vált a projekt sikeres megvalósítása. Már az ajánlatadás során több bejárást, kiegészítő vizsgálatot és feltárást készítettünk, hogy az épület igen bonyolult alapozási rendszerét minél jobban megismerjük. Már a kezdetekkor is komoly kihívásokkal szembesültünk, hiszen a helyszűkére tekintettel darabokra kellett szednünk talajszondázó gépünket, majd a pincébe leszállítva ismét össze kellett szerelnünk, hogy ezt követően a 4,5 t zsákos cement leterheléssel három statikus szondát készítettünk, hogy az épület alatti altalaj talajfizikai jellemzőit pontosítsuk. Az épület alapozását több mint harminc kiegészítő feltárással pontosítottuk.

Ellenőriztük a beton alaptestek jetfúrógéppel történő átfúrhatóságát, nehogy majd a kivitelezés közben ütközzünk nem várt akadályokba. Előmunkálataink és tárgyalásaink eredményeként 2016 elején a Market Építő Zrt. társaságunkat bízta meg a Párisi Udvar alapsíkmélyítési- és alapmegerősítési munkáival. Az elkövetkező hónapokban az épület alapozását ~2000 t cement felhasználásával ~4500 fm jet oszloppal erősítettük meg. A kivitelezési munkák során a legtöbb nehézséget – az érdemi munka mellett – az azt kiszolgáló egyéb tevékenységek jelentették. Belvárosi építkezés lévén a helyszűke miatt keverőtelepünk elhelyezése, cementsilóink ömlesztett cementtel való napi feltöltése, illetve a keletkező jetzagy konténerekben történő helyszíni tárolása és elszállítása nap nap után igen nagy kihívás elé állított bennünket. A folyamatos fúrási és injektálási munka kiszolgálásához naponta többszöri egyeztetés volt szükséges megrendelőnkkel és az építkezésen dolgozó más társvállalkozókkal. Cégünk munkáját siker koronázta, hiszen az elkészített alapsíkmélyítési- és alapmegerősítési munkánknak köszönhetően az épület az elkövetkező több mint 100 évben már biztos alapokon állhat. A közös cél megvalósult: az épület „nagy korszaka” együttes erővel visszaállításra került. Az épület 2019-re ismét eredeti fényében ragyog, melyre velünk, munkatársainkkal együtt az építkezésen részt vevő összes dolgozó büszke lehet.

Hotel Clark épület mélyalapozásának tervezése és kivitelezése

Vasbeton résfal egy speciális telekre

Hotel Clark épület mélyalapozása

A BOHN Mélyépítő Kft., mint a hazai speciális mélyépítési piac egyik meghatározó képviselője, a Market Építő Zrt. megbízásából vett részt a Hotel Clark épület mélyalapozásának tervezésében és kivitelezésében. A tényleges kivitelezési munkákat hosszú évekig tartó előkészítő munkák előzték meg, ahol számos variáció került kidolgozásra mind a pinceszintek számát, mind a szerkezeti rendszert illetően. Végül az Építtető a három szint pinceszint, illetve a véglegesen víztelenített – azaz az épület élettartama alatt folyamatos üzemű víztelenítéssel működő - rendszer mellett döntött. Feladatunk a Hotel épület alatti három szintes pincetömböt körülhatároló vízzáró vasbeton résfal tervezése és kivitelezése volt. A munkaterület bonyolultságát maga a munkakörnyezet jelentette, hiszen a tervezési telek É-i és Ny-i pereme mentén alápincézett, földszint + 3 emelet + padlástér szintekkel épületek állnak, míg a harmadik oldalon a forgalmas Clark Ádám tér határolja a területet. A tervezett és megvalósult vízzáró vasbeton résfal vastagsága a Hunyadi János utcai szomszédos épület mentén, valamint a Clark Ádám tér felőli íves telekhatár középső szakaszán 60/65 cm, egyéb helyeken 40/45 cm volt. A résfal építési állapotban magassági értelemben egy, illetve helyenként két sorban elhelyezett acél csődúcokkal, vasbeton BOHN Mélyépítő Kft. 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 11. 1. em. Tel.: (+36 1) 224 00 11, 225 72 52 E-mail: bohn@bohn.hu Web: www.bohn.hu Vasbeton résfal egy speciális telekre födémekkel, valamint a Hunyadi János utca és a Clark Ádám tér felőli oldalak középső szakaszán ideiglenes, feszített, pászmabetétes talajhorgonyokkal volt gyámolítva. A dúcolásból adódóan az egymáshoz dúcolt oldalak erőjátéka összekapcsolttá vált.

A hely specialitása és egyben a méretezés nehézsége ebből fakadt, hiszen a Várhegy felőli oldalon túl azon, hogy a meglévő többszintes épület is terhelte a gödröt, a lejtős terep okozott még jelentős többletföldnyomást, míg szemben csak az „üres” Clark Ádám tér jelentette a támaszt. Így az egész rendszer a Duna felé bemozduló szerkezetegyüttesként viselkedett, amelynek a modellezése nem szokványos feladat. A geometria bonyolultsága – a háromszög alakú telek, egyik oldalán íves vonalvezetéssel - nehézséget okozott a gyámolítás (dúcosztás) egzakt tervezésénél, méretezésénél. A munkagödör kialakításához szükséges megtámasztó szerkezetek tervezése nagyon nagy számítási és elméleti ráfordítást igényelt. A gondos modellezéssel kapott elméleti eredményeket végül visszaigazolták a munkagödörben telepített – az elkészült szerkezetek folyamatos ellenőrzését biztosító- monitoring rendszer mérési eredményei. A kivitelezés során különös kihívást jelentett a feladat léptékéhez viszonyítottan is igen kis területre beszorított építkezés helyszíni organizációjának optimális megszervezése, hiszen elsődleges szempont volt, hogy a frekventált, közkedvelt turisztikai célpontok közvetlen szomszédságában lévő Clark Ádám téren a minden napszakban igen nagy forgalmat jelentő közúti közlekedést ne akadályozzuk, ugyanakkor az igen szűkre szabott építési határidő se sérüljön. A projekt sikeres megvalósítása elsősorban a Market Építő Zrt. által jól szervezett munkának, és az általa jól megválasztott alvállalkozó szakcégek megbízható együttműködésének köszönhető.

Duna Aréna projekt mélyépítési munkálatainak tervezése és kivitelezése. Spirállal fúrt cölöppel

Duna Aréna projekt

Az uszodaépület alapozása

Cégünk, a BOHN Mélyépítő Kft., mint a hazai speciális mélyépítési piac egyik meghatározó képviselője, a Market Építő Zrt. megbízásából vett részt a Duna Aréna projekt alapozásának tervezésében és kivitelezésében. A projekt-előkészítés során rendelkezésünkre bocsátott adatszolgáltatás alapján magától értetődő volt, hogy a kedvezőtlen altalajviszonyokat jelentő mélyen fekvő teherbíró talajrétegeket és felette található igen kis teherbírású feltöltést is figyelembe véve, a bonyolult, süllyedésérzékeny épület mélyalapozása szükséges. A választott műszaki megoldás a CFA-technológiával (folyamatos spirállal fúrt cölöp) készülő alapozás volt. Az uszodaépület, az ideiglenes lelátók, a támfalak, toronydaruk és egyéb külső tereptárgyak alapozása során 2171 darab 600, 800 és 1000 mm átmérőjű cölöpöt fúrtunk le, mindösszesen 27 775 fm hosszban.

A legnagyobb kihívást az igen szűkre szabott átfutási idő jelentette, ami olykor gyakorlatilag akár napi újratervezést igényelt a helyszíni organizációban. A munka gerincénél (2015. június-augusztus) 3 betonüzem szállította a betont a területen dolgozó 3 fúrógépláncunknak és 5 betonacél-üzem gyártotta a cölöparmatúrákat. A projekt sikeres megvalósítása lsősorban a Market Építő Zrt. által jól szervezett munkának, és az általa jól megválasztott alvállalkozó szakcégek megbízható együttműködésének köszönhető. Mi magunk hálásak vagyunk a Market Építő Zrt.-nek, hogy lehetővé tette számunkra, hogy részt vegyünk ennek a nem mindennapi feladatnak a megvalósításában.

Kossuth téri Mélygarázs

Megbízó: Országgyűlés Hivatala
Helyszín: Budapest V. Kossuth tér 1-3.
Kivitelezés ideje: 2013.
Szerződés nettó összege: 1.225.061.661,- HUF

2013 évben a Steindl Imre Program keretében valósult meg a Kossuth tér felújítása és a Parlamenttől északra fekvő területen a Látogatóközpont és a képviselői mélygarázs építése. A mélygarázst határoló 65 cm vastagságú vízzáró résfal, a terület geológiai értelemben vett vízzáró alapkőzetébe bekötve, -24,5 mRel talpmélységgel készült el. A résfalat két sorban injektált, feszített ideiglenes talajhorgonyok, míg a sarkokban acélcső-dúcok gyámolítják. A második sori horgonyok a mindenkori talajvízszint alatt elkészült, speciális víz-alatti horgonyok.
Az épület alapozását 85, illetve 120 cm-es vastagságú monolit sík vízzáró vasbeton alaplemez adja.
Különös kihívást jelentett a kivitelezés során bekövetkezett évszázados rekordot jelentő dunai árvíz, amely a munkagödör teljes földkiemelése utáni, nyitott állapotában érkezett. A résfal stabilitása érdekében a munkagödörbe a havária terveknek megfelelően közel 65 000 m3 vizet kellett tölteni, amelyet mintegy 5 nap leforgása alatt, közvetlenül a Dunából szivattyúztunk be, majd az árvíz levonultával a Dunába visszaszivattyúztunk.

Technológiai részletek:

végleges kiemelési szint: -15,50 m
pinceszinti alapterület: 7.400 m2
résfal: 6.595 m2
talajhorgony (talajvíz felett): 1.900 fm
talajhorgony (talajvíz alatt): 1.900 fm
acélcső-dúcok: 36 to
jet-grouting: 1.800 fm
vb. alaplemez (85/120 cm): 7.868 m3
drénszivárgó: 750 fm
földmunkák: 113.700 m3
bontási munkák: 2.150 lm3

Speciális mélyépítési feladatok kivitelezése a Kossuth téri mélygarázsban
Ideiglenes talajhorgony, jet oszlop elkészítése, mélyépítési munkák a Sorsok Háza projektben

Sorsok Háza

Megbízó: Market Építő Zrt.
Helyszín: Budapest VIII. Fiumei út 24.
Kivitelezés ideje: 2013-2014.
Szerződés nettó összege: 104.355.000,- HUF

A Holokauszt emlékévére kormányzati döntés született a Józsefvárosi Pályaudvar eredeti állapotú felújítására vonatkozóan. A pályaudvar előtti területen alagsori Látogatóközpont – múzeum került kialakításra. A földmunkákat a „Tanú-fa” jegenyesor megtartása miatt a Fiumei úti oldalon talajhorgonyokkal gyámolított hézagos cölöpfal határolja.
A földkiemelések és az épületen belüli építészeti kialakítások a meglévő épület jet-habarcsosításos alapmegerősítését/alapsík-mélyítését tették szükségessé.

Technológiai részletek:

végleges kiemelési szint: -4,80 m
CFA cölöp (NA 400 mm): 1.620 fm
ideiglenes talajhorgony: 663 fm
lőttbetonos rézsűvédelem: 300 m2
jet oszlop: 1.004 fm

Elérhetőségeink

Bohn Mélyépítő Kft.

Iroda: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 11., I/5

Tel.: 00 36 1 224 00 11
Fax.: 00 36 1 224 00 12

Email: bohn@bohn.hu

Hol talál meg minket?